Đăng ký logo độc quyền ở đâu?

Đăng ký logo độc quyền ở đâu ? là câu hỏi đối với mỗi doanh nghiệp sau khi thành lập muốn tự mình có thể đang ký mà không qua dịch vụ tư vấn...

Đọc thêm »

Yêu cầu thiết kế khi đăng ký logo độc quyền

Ngoài mẫu logo được gắn trên tờ khai, đơn đăng ký phải kèm theo 09 mẫu logo giống nhau và phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế khi đăng ký logo...

Đọc thêm »

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Đăng ký logo độc quyền  cũng chính là cách hữu hiệu nhất để bảo vệ cho thương hiệu của bạn trên thị trường.  Thủ tục đăng ký logo độc quyền ...

Đọc thêm »

Đăng ký logo độc quyền tại TP.HCM

Nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của mình hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Để tiến hành  đăng ký logo độc qu...

Đọc thêm »

Mẫu tờ khai đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký logo (mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu)  là tài liệu tối thiểu bắt buộc phải có của bộ hồ sơ  đăng ký nhãn hiệu , thể hiện ...

Đọc thêm »

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Theo quy đinh tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007(“TT 01/2007/TT-BKHCN”) để đăng ký nhãn hiệu thì bạn cần làm một bộ hồ sơ. Thủ tụ...

Đọc thêm »

Đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

Đăng ký nhãn hiệu tại Cục sỡ hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu ở đâu ? Doanh nghiệp sau khi thành lập cần phải đăng ký nhãn hiệu để toàn quyền s...

Đọc thêm »
 
Top