Đăng ký logo độc quyền ở đâu?

Đăng ký logo độc quyền ở đâu ? là câu hỏi đối với mỗi doanh nghiệp sau khi thành lập muốn tự mình có...

Đọc thêm »

Yêu cầu thiết kế khi đăng ký logo độc quyền

Ngoài mẫu logo được gắn trên tờ khai, đơn đăng ký phải kèm theo 09 mẫu logo giống nhau và phải đáp ứ...

Đọc thêm »

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Đăng ký logo độc quyền  cũng chính là cách hữu hiệu nhất để bảo vệ cho thương hiệu của bạn trên thị ...

Đọc thêm »

Đăng ký logo độc quyền tại TP.HCM

Nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của mình hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu của...

Đọc thêm »

Mẫu tờ khai đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Mẫu tờ khai đăng ký logo (mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu)  là tài liệu tối thiểu bắt buộc phải có của...

Đọc thêm »

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Theo quy đinh tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007(“TT 01/2007/TT-BKHCN”) để đăng ký nhãn h...

Đọc thêm »

Đăng ký nhãn hiệu ở đâu?

Đăng ký nhãn hiệu tại Cục sỡ hữu trí tuệ Đăng ký nhãn hiệu ở đâu ? Doanh nghiệp sau khi thành lập cầ...

Đọc thêm »
 
Top